Tag Archives: ביקרת ספרים

חלומות מזכוכית/ דודו בוסי

הספר מורכב ממספר סיפורים של דמויות שונות שחיי כולן שזורים האחד בשני. רוב הספר כתוב בצורת מונולוגים של הדמויות אשר משתפות את הקורא על מה המחשבות, הקשיים והתאוות שלהן. בוסי נוגע בנקודות רבות הכוללות את מארג החיים בישראל, החל מהסגידה ההמונית ל"באבות" הפורחת בעיקר בשכונות מצוקה, המשך בטבעיות בה מוכנים אנשים להשתתף בתכנית ריאליטי ולחשוף את חייהם לציבור וכלה בקשיי …

Read More »